Hem ofert suport d’emergència durant el confinament a 3 de cada 4 infants del Casal dels Infants

23/07/2020

Descarregueu-vos l’informe “15 setmanes d’emerència al Casal dels Infants

Al Casal dels Infants vam oferir un suport d’emergència a 3 de cada 4 infants i adolescents que van participar en l’associació entre el 13 de març —quan van tancar els centres educatius— i el 29 de juny —primer dia de les nostres activitats d’estiu—, a causa de l’agreujament  de la seva situació de vulnerabilitat. Així ho recollim en l’informe “15 setmanes d’emergència al Casal dels Infants”.

En aquestes 15 setmanes, vam adaptar el nostre acompanyament socioeducatiu de forma telemàtica, i vam atendre 2.000 infants i les seves famílies, residents a Barcelona (dels barris del Raval i el Besòs i el Maresme); Badalona (Sant Roc i Llefià); Santa Coloma de Gramenet (Raval, Santa Rosa i Fondo); Sant Adrià de Besòs (la Mina i el Besòs) i el municipi de SaltD’aquests nois i noies, 1.500 van rebre el suport d’emergència.

Les xifres fan referència als nostres serveis orientats a l’atenció a infants i famílies. Provenen d’un diagnòstic específic sobre la situació dels participants durant l’emergència sanitària i social, i complementen un diagnòstic de vulnerabilitat que realitzem cada any.

La directora general del Casal dels Infants, Rosa Balaguer, ha valorat que l’informe posa en evidència que Catalunya partia d’un sistema de protecció a la infància amb dèficits estructurals que ha quedat encara més afeblit amb la crisi social de la Covid-19: “Abans del confinament, una de cada quatre llars amb infants a càrrec ja es trobava en risc de pobresa, unes xifres que ja eren insostenibles i que no poden empitjorar. Calen urgentment polítiques públiques amb els recursos necessaris per fer prevaler els drets dels infants”.

Rosa Balaguer: “Abans del confinament, una de cada quatre llars amb infants a càrrec ja es trobava en risc de pobresa. Calen urgentment polítiques públiques amb els recursos necessaris per fer prevaler els drets dels infants”.

Necessitats bàsiques

L’informe detalla que el 71% de les famílies dels infants que participen en l’entitat va patir una pèrdua total o substancial d’ingressos arran del confinament, un fet que ha disparat les necessitats bàsiques no cobertes a les llars, principalment l’alimentació. Vam participar en el repartiment de prop de 900 targetes moneder gestionades per la Generalitat per suplir les beques de menjador dels infants, així com gairebé 800 destinades a cobrir el berenar dels infants inscrits en serveis de centre obert.

D’altra banda, moltes famílies van necessitar una ajuda econòmica urgent per fer front a les necessitats bàsiques i complementària a les prestacions públiques, bé fos a través del programa Caixa Proinfància (43%) i/o a través d’un fons d’emergència amb recursos propis de l’associació (10%).

Pel que fa a les vulneracions del dret a l’habitatge, moltes famílies que vivien en espais en condicions inadequades no en van poder sortir durant el confinament. Un 47% dels infants acompanyats pel Casal dels Infants en aquestes 15 setmanes es van confinar en vivendes amb carències greus. Des del Casal dels Infants vam realitzar un seguiment d’aquests casos per gestionar solucions dins el circuit de protecció social.

Suport social i emocional

El nostre equip educatiu es va mobilitzar per alleugerir la càrrega emocional del cop econòmic i social de la Covid-19 per a moltes famílies, així com per assistir-les en els tràmits amb els serveis socials de cada municipi i posar-les en contacte amb xarxes de suport veïnals. Cal destacar que un 7% va rebre el nostre suport per tramitar per primera vegada un seguiment dels serveis socials municipals. Són persones que prèviament no havien necessitat aquest suport per tirar endavant. Moltes d’elles treballaven en l’economia submergida, i en perdre la seva font d’ingressos es van veure abocades a demanar ajuda.

El confinament també va requerir mantenir una especial atenció als casos de violència masclista i/o envers els infants, donat que un 16% dels infants que acompanyem va patir en el seu nucli familiar un risc incrementat o sobtat de violència. L’equip educatiu va prioritzar la detecció d’aquests casos per fer-ne un seguiment i derivar-los als serveis especialitzats.

Suport educatiu

Des del 16 de març, vam adaptar les activitats de reforç escolar de manera online (videotrucades, espais digitals grupals i a través de les xarxes socials), actualitzant les seves eines i recursos digitals per a aquests nous canals.

L’acompanyament va ser especialment necessari per als adolescents i joves que acabaven un cicle educatiu, com ara els que feien el pas de l’educació primària a secundària, de l’ESO a batxillerat o cicles formatius, o bé que es preparaven per a les proves d’accés a la universitat. Vam facilitar espais de tutories i resolució de dubtes a distància, les persones voluntàries de l’entitat van oferir sessions de reforç escolar individualitzat i vam oferir orientació en l’elecció de nous itineraris formatius als nois i noies.

Un dels aspectes que va centrar els nostres esforços va ser combatre els efectes de la bretxa digital, tot i tractar-se d’un fenomen estructural, com moltes de les condicions de desigualtat en l’educació dels infants i joves. Vam detectar que el 37% dels infants no comptaven amb internet a la llar (fibra o ADSL), i vam proporcionar connexió a 50 famílies durant sis mesos en col·laboració amb Parlem Telecom. D’aquesta manera, els nois i noies van poder seguir el curs escolar i les seves famílies van tenir accés a tràmits telemàtics des de la llar. 

Quant a l’accés a dispositius informàtics, vam entregar tauletes a prop de 300 infants i adolescents que en necessitaven, un 16% del total, gràcies a diversos donatius i col·laboracions ciutadanes. Així mateix, donada l’escassetat de recursos educatius a moltes llars, prop de la meitat dels nois i noies va rebre un kit educatiu amb material fungible i per a manualitats.

Prioritats en el postconfinament

Iniciat el desconfinament, en un context en què la crisi econòmica ha impactat greument en la realitat de moltes famílies, l’informe incideix en la necessitat de protegir el benestar dels infants i en què la prevenció de les situacions de risc és la millor eina per fer-ho.

En aquest sentit, reclamem recuperar i garantir espais de referència educativa i social presencials per als infants i adolescents, també en l’escenari hipotètic d’un segon confinament. «Som serveis imprescindibles per a garantir el dret a l’educació i el benestar integrals d’aquests nens i nenes. Ara més que mai, hem de seguir fent-los costat», ha valorat Rosa Balaguer.

Cal actuar amb urgència davant les desigualtats educatives, dins i fora  de les escoles i els instituts. El document fa referència al fet que l’acompanyament familiar en els estudis, un factor clau per a l’èxit educatiu, ha tingut més pes durant el confinament, atès que els infants de famílies amb un capital cultural baix han rebut poc suport educatiu dels  seus pares i mares.

En aquest sentit, proposem crear més espais d’estudi compartits amb les famílies i dotar els pares i mares de més competències lingüístiques i digitals: «Els espais de reforç escolar fora de l’horari lectiu són clau per corregir els desavantatges educatius, sense oblidar que cal invertir més recursos en els centres educatius d’elevada complexitat i desplegar el Pla contra la Segregació Escolar a Catalunya», ha indicat Balaguer.

Considerem necessari activar punts d’orientació i suport integral per a les famílies, que sovint es veuen desbordades i desassistides en la tramitació de prestacions socials i altres gestiones administratives complexes. En la mateixa línia de fer costat als pares i mares en situació de vulnerabilitat, reclamem més espais de formació per a adults que millorin les competències transversals i l’ocupabilitat d’aquests perfils.

Fes possible que 1.600 infants i joves segueixin gaudint del dret al lleure durant l’estiu:

Fes un donatiuhttps://casaldelsinfants.org/donatiu-emergencia-covid…

Fes voluntariathttps://casaldelsinfants.org/voluntariat

NotíciaHem ofert suport d’emergència durant el confinament a 3 de cada 4 infants del Casal dels Infants