Demandes clau que compartim amb el Síndic de Greuges

7/02/2024

El Síndic de Greuges de Catalunya va presentar el 5 de febrer el seu darrer Informe sobre els drets de l’infant, on analitza la situació de la infància a Catalunya i el compliment de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant. Com a ens responsable de vetllar pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, el Síndic de Greuges ha d’elaborar aquest informe anualment, tal com estableix la Llei dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència. Enguany en destaquem demandes clau que hi queden recollits, molt alineats amb les demandes que des del Casal dels Infants hem plantejat per protegir els drets dels infants i adolescents en risc d’exclusió social a Catalunya.

Serveis de suport social i educatiu que arribin a més infants i adolescents

El Síndic de Greuges destaca que només un 5,7% dels infants en risc de pobresa i un 13,2% en pobresa severa accedeixen a serveis d’intervenció socioeducativa. L’informe recalca el paper clau d’aquests serveis per prevenir situacions de vulnerabilitat. Com a entitat d’acció social que tirem endavant serveis d’aquest tipus per a infants i adolescents en risc d’exclusió social, ens hem posicionat en aquest mateix sentit, reclamant que comptin amb més recursos i puguin arribar a més nois i noies.

Una prestació que realment combati la pobresa infantil

L’informe torna a destacar el baix impacte de les transferències socials (les pensions i prestacions públiques) en reduir la pobresa infantil. Només un de cada quatre infants supera el risc de pobresa gràcies a les transferències socials. En aquest sentit, el Síndic reclama una prestació per garantir un nivell de vida adequat dels infants. Des del Casal dels Infants ho hem reclamat insistentment, tal com defensem en aquest article.

Aturar els desnonaments d’infants

El 2022, 4.000 famílies amb infants/adolescents a càrrec van patir un desnonament a Catalunya. L’informe reclama més eines coercitives perquè els grans tenidors compleixin amb l’obligació d’oferir un lloguer social a famílies en risc d’exclusió social abans de desnonar-les. Aquesta mesura està prevista en la llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Així ho hem reclamat des del Casal dels Infants, i també hem demanat que el reallotjament de famílies, quan recau en les administracions públiques, ha de garantir condicions adequades per a les famílies amb infants a càrrec, fent prevaler l’interès superior de l’infant i evitant solucions temporals i precàries com albergs o residències.

Prioritzar els infants desfavorits a les escoles bressol

En educació, destaquem que el Síndic reclama més criteris que prioritzin l’escolarització dels infants desfavorits tenint en compte el nivell de renda dels seus progenitors. Proposa també  reservar-los més places i garantir-los la gratuïtat en els cursos I0 i I1. Aquest és un dels reptes que hem assenyalat per al 2024, i que ja recollíem en el dossier ‘Petita infància,grans desigualtats’, que vam publicar el 2022.

Usos saludables i educatius de dispositius amb accés a internet

El Síndic crida a impulsar consensos socials sobre usos saludables i educatius dels dispositius amb accés a internet. El benestar digital és un eix del nostre programa Tic Tac, que combat la bretxa digital en infants i adolescents en risc d’exclusió. També ha estat un dels temes de reflexió de la primera jornada ‘Educar en digital en entorns vulnerables. Apoderar socialment infants, adolescents i joves amb la metodologia maker per fer front a la bretxa digital’, que vam organitzar el 2 de febrer juntament amb la Fundació Félix Llobet Nicolau i el Maker Convent.

NotíciaDemandes clau que compartim amb el Síndic de Greuges