Joves veuen denegada la beca per a estudis postobligatoris pel fet de rebre l’ajut al lloguer

20/02/2023

 

Al Casal dels Infants entenem l’ensenyament com un dret i com una eina per reduir desigualtats. És la porta d’accés a un ventall d’oportunitats per a infants, adolescents i joves en situació d’exclusió social. L’accés a l’educació i la formació postobligatòries és especialment determinant per trencar el cercle de la pobresa: la taxa d’atur de les persones amb estudis baixos és del 30%, més del doble que les que tenen estudis postobligatoris, que és del 12%, segons dades de l’Enquesta de Població Activa del quart trimestre del 2022.  

Continuar estudiant més enllà dels estudis obligatoris depèn, en moltes ocasions, de la motivació dels i les joves i, sobretot, dels seus recursos econòmics i els de la seva família. La realitat actual mostra uns números prou baixos de continuïtat acadèmica i formativa: l’abandonament escolar prematur, és a dir, la població d’entre 18 i 24 anys que ha assolit com a màxim la primera etapa de l’educació secundària (1r-3r d’ESO), es situava el 2021 a Catalunya en un percentatge de 14,8%, per sobre de la mitjana estatal (13,3%) i europea (9,7%).

Per promoure la continuació dels itineraris acadèmics i formatius que garanteixen l’èxit educatiu dels nois i noies, al Programa de Beques del Casal dels Infants oferim acompanyament acadèmic i ajudes econòmiques, finançades per la Fundació Nou Cims, la Fundació Kasperle i la Fundació Sandra Salgado Montells, per complementar la beca per a estudis postobligatoris de l’estat. L’objectiu és garantir que els nois i noies puguin comprar material, fer cursos especialitzats o accedir a estudis amb un cost de matriculació elevat.

Als serveis dels Casals Jove i els Espais Socioeducatius Adolescent hem detectat, però, que s’està vulnerant el dret a accedir a aquestes beques de l’estat en joves de famílies que reben l’ajut al lloguer, tal com detallem més endavant.

Quin és el sistema públic de beques a l’estat espanyol?

El Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Ministeri d’Universitats posen cada curs a disposició de l’alumnat una beca per fer estudis postobligatoris universitaris i no universitaris, com batxillerat i les Formacions Professionals. L’objectiu d’aquesta beca és compensar les desigualtats econòmiques i socials i garantir l’accés en condicions d’igualtat al sistema públic de beques per a l’estudi.

Per accedir-hi, hi ha tres tipus de requisits: generals, acadèmics i econòmics.

Requisits generals i acadèmics

En termes generals, els i les joves han de tenir nacionalitat espanyola, d’algun estat membre de la Unió Europea o el permís de residència per poder optar a la beca, a més de no tenir no tenir ja un títol del mateix nivell d’estudis o superior. 

Pel que fa als requisits acadèmics, cal matricular-se de 60 crèdits o el curs sencer, haver aprovat el curs anterior, la prova o el cicle que et dona accés als estudis i no estar repetint curs. Per allargar la beca en els cursos posteriors, cal aprovar un mínim de crèdits o de mòduls.

Requisits econòmics

La llei estableix tres llindars d’ingressos de la renda familiar per definir la quantitat de diners a la qual un o una jove té dret a rebre en concepte de la beca, uns llindars que varien en funció del nombre de membres de la unitat familiar. 

  • Llindar 1: inclou el pagament del preu de la matrícula i un mínim de 1.700 €, que es poden ampliar amb 1.600 € si es necessita un canvi de residència per estudiar, entre 50 i 125 € per bones notes (un 8 o més), i una quantia variable segons la renta de la unitat familiar i la nota mitjana del curs anterior.

  • Llindar 2: es manté el pagament de la matrícula, de l’ajuda per si cal mudar-se per estudiar, el complement per bones notes i la quantia variable. Però per als estudis no universitaris l’ajuda de 1.700 € es redueix als 300-350 €, mentre que per als estudis universitaris no hi ha ajuda per pagar els crèdits del curs.

  • Llindar 3: només es mantenen els pagaments per la matrícula, el complement per bones notes i 300-350 € per batxillerat o formacions professionals. 

 

Joves del Casal sense la beca pública 

Els nois i noies que participen en el Casal dels Infants estan en situació de vulnerabilitat social, així que resulta contradictori que siguin els requisits econòmics, per tenir ingressos superiors als màxims establerts, els que els impedeixen beneficiar-se de la beca

El març del 2022, 27 joves del Programa de Beques del Casal, 25 joves del Casal Jove Atles, 11 del Casal Jove la Betsaida, i 12 del Casal Jove de Santa Coloma van demanar la beca del Ministeri per a estudis postobligatoris. Fins a principis de 2023 no van rebre la resolució de la sol·licitud, i per a vuit joves va ser negativa. En sis dels casos la denegació va ser perquè els ingressos de la unitat familiar superaven els llindars establerts per la beca, concretament perquè eren joves de famílies que reben l’ajut al lloguer, i aquest ajut se’ls va comptabilitazar com a part dels seus ingressos. Se’ls va denegar rebre qualsevol part de la beca, incloses les quanties variables i l’ajuda per notes excel·lents.

Un cop van rebre la notícia de la denegació de la beca, que es va comunicar només amb un correu enviat a l’adreça del noi o noia, tenien 10 dies per presentar un recurs per canviar la decisió de la resolució, explica l’Anna Álvarez, educadora responsable del Programa de Beques del Casal dels Infants. 

Una de les joves del Casal a qui van denegar la beca pel fet de rebre l’ajut al lloguer i que va poder recórrer a temps va ser la Yandira. Ho va fer gràcies a la determinació de la seva mare, la Patricia Baptista, tot i els impediments que es va trobar. Es tracta d’una família monoparental que ingressa cada mes 1.200 euros i en paga 600 euros en el lloguer de l’habitatge. L’ajut al lloguer que té assignada la Patricia és de 200 euros mensuals, i és l’única prestació que la família rep en aquests moments.

La Patricia és mare monoparental. La meitat dels seus ingressos els destina al lloguer, i compta amb un ajut de 200 euros per fer-hi front. Aquest ajut al lloguer és l’única prestació que rep, i ha fet que li deneguessin la beca per a estudis postobligatoris a la seva filla.

En rebre la denegació, la Patricia es va presentar al Departament d’Ensenyament -la beca és del Ministeri d’Educació i Formació Professional, però la Generalitat en gestiona els tràmits-. En un primer moment li van confirmar que superava el nivell d’ingressos, però posteriorment la van trucar per dir-li que podia presentar un recurs si presentava un certificat que acredités que rebia l’ajut al lloguer.  

A l’oficina d’Habitatge li van dir que aquest certificat tardaria més dies dels que quedaven per presentar l’al·legació dins del termini de 10 dies. Va moure cel i terra, fent trucades i canviant torns de feina, per aconseguir el certificat. Va poder presentar els papers l’últim dia del termini, tornant de nou a l’oficina d’Ensenyament. “Per a una persona que entengui els tràmits una mica menys que jo o que li costi l’idioma, és impossible que pugui recórrer la beca. No et donen opcions, no t’ajuden a recórrer-la”, afirma la Patricia.

Patricia, mare de la Yandira: “Per una persona que entengui els tràmits una mica menys que jo o que li costi l’idioma és impossible que pugui recórrer la beca”

Ara la Patricia està esperant, sense cap data definida, que la resposta a l’al·legació arribi al correu de la seva filla, que és menor d’edat. “Jo cada dia li demano a la Yandira si ha rebut alguna cosa, perquè ella bastant té amb els estudis i tot, com per estar pendent d’un correu. Els vaig demanar que m’ho enviessin a mi que jo estaria pendent, i res”, explica la seva mare. 

Gràcies al Programa de Beques del Casal, la Yandira ja ha pogut començar a estudiar un cicle mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència. Si li acaben acceptant la beca estatal, podrà fer servir la beca del Casal per a material necessari per estudiar.

Dels sis joves del Casal que se’ls ha denegat la beca pel fet de rebre l’ajut al lloguer, només la Yandira ha pogut presentar un recurs. Els altres no havien detectat que se’ls havia denegat per aquest motiu o no han tingut prou marge de temps per recórrer.

Des del Casal dels Infants reclamem que l’ajut al lloguer no sigui comptabilitzat com a ingressos de la unitat familiar en els i les joves que soliciten una beca per a estudis postobligatoris. Un suport que ha de garantir que famílies en situació de vulnerabilitat facin front a les despeses d’una necessitat bàsica com l’habitatge no pot comportar que es vulneri el dret a l’educació dels seus fills i filles. 

Fes possible que continuem acompanyant i fent costat a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat. 

Fes voluntariat. Informa’t aquí.

Fes un donatiu aquí.

https://youtube.com/watch?v=wqifRwhJInM%3Fautoplay%3D0%26start%3D0%26rel%3D0

NotíciaJoves veuen denegada la beca per a estudis postobligatoris pel fet de rebre l’ajut al lloguer