Prodema acompanya més de 450 noies al Marroc per garantir el seu dret a l’educació

10/08/2018

El projecte Prodema del Casal dels Infants ha acompanyat aquest any més de 450 noies del barri de Beni Makada de Tànger, al Marroc. El projecte consisteix en la intervenció en vuit escoles del barri, atenent noies que tenen dificultats en el seu procés d’escolarització.

Per evitar el fracàs escolar i l’abandonament prematur dels estudis, les noies compten amb el suport d’una treballadora social i amb el suport de diverses mares, un dels eixos del projecte. Aquestes dones es reparteixen en grups de cinc entre els vuit centres del projecte i s’encarreguen de processos de mediació amb altres famílies i de trobar una interlocució efectiva i digna amb el professorat. Tot plegat té com a objectiu superar la discriminació de gènere que pateixen moltes noies a l’hora d’estudiar.

Per apoderar les noies i les seves mares, Prodema realitza formacions per reforçar el seu lideratge, la seva capacitat d’expressió i la confiança en si mateixes. “És especialment rellevant el paper de les mares. La seva participació és el motor de canvi en el context familiar i educatiu perquè les dones superin la discriminació”, comenta Claire Trichot, directora del Casal dels Infants al Marroc. El projecte també té com a finalitat incidir en l’agenda pública per transformar la situació de les dones al Marroc pel que fa a l’accés a l’educació.

El 29 de juny es va celebrar una trobada a Tànger amb representants de les entitats i escoles involucrades en Prodema, associacions de mares i representants institucionals del Marroc. En l’acte, les mares participants en el projecte van rebre un títol com a reconeixement a la seva tasca comunitària.

L’acció social de Prodema es duu a terme en conveni amb la Direcció Provincial d’Educació de Tànger i dues associacions locals, Nahda i Jiwar. El finançament del projecte prové de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), la Fundació Roviralta i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

NotíciaProdema acompanya més de 450 noies al Marroc per garantir el seu dret a l’educació