SOAF-Casal Familiar: intensifiquem el suport a les famílies a Salt i Santa Coloma de Gramenet

25/03/2021

El servei SOAF-Casal Familiar, que oferim a Salt i a Santa Coloma de Gramenet, ha intensificat en els darrers mesos les activitats d’orientació i acompanyament a famílies. Es tracta d’espais dirigits a totes les famílies interessades de cada municipi, amb un impacte que va més enllà dels grups estables de mares i pares que participen habitualment en el Casal dels Infants.

Una de les novetats del servei, que pretén enfortir el benestar personal, familiar i social dels membres de cada família, és la consultoria familiar, on s’ofereix als pares i mares pautes educatives adaptades a les diferents etapes de creixement dels infants. Es tracta d’un acompanyament que pretén que puguin potenciar l’autoestima dels infants, posar-los límits, enfortir la seva autonomia, inculcar-los hàbits saludables, gestionar conflictes o fer un ús adequat de les noves tecnologies.

Un altre àmbit d’actuació que s’està impulsant és el de la teràpia familiar, oferint acompanyament terapèutic per millorar les relacions intrafamiliars o davant la necessitat de suport en la gestió emocional.

Pel que fa al punt d’orientació i informació familiar, proporciona a les famílies els recursos adients a les seves necessitats, en àmbits com l’orientació laboral i formativa, la sol·licitud de prestacions o els tràmits escolars. Si s’escau, se les deriva a altres recursos de la xarxa pública o del territori.

D’altra bamda, des del SOAF-Casal Familiar de Salt s’estan programant tallers de parentalitat adreçats a grups de mares i pares vinculats a recursos d’infància, com poden ser les associacions de famílies (AFAs) o les escoles bressol.

També s’estan organitzant xerrades obertes a famílies per assessorar-les en aspectes específics, com ara el trànsit de l’educació infantil a la primària dels seus infants —es tracta de xerrades adaptades a grups estables de pares i mares, davant la situació de pandèmia—.

Una altra de les iniciatives ofereix assessorament a professionals vinculats a l’atenció a la infància, com per exemple els claustres educatius, en aspectes específics , com ara educar en la diversitat cultural.

Més enllà d’aquestes activitats i espais d’intervenció oberts a qualsevol família interessada, el SOAF-Casal Familiar acompanya grups estables de famílies que troben en el servei un espai de parentalitat compartida, estones de reforç escolar amb infants i famílies, tallers lúdics i espais d’enfortiment de les competències dels pares i mares, com ara el reforç de llengües.

NotíciaSOAF-Casal Familiar: intensifiquem el suport a les famílies a Salt i Santa Coloma de Gramenet