Trobada Anual 2019: millorant la governança democràtica del Casal i compartint bones pràctiques del voluntariat

29/01/2019

El dissabte 26 de gener es va celebrar la Trobada Anual del Casal dels Infants a l’Escola Pia Sant Antoni, en què van participar les persones contractades, voluntàries i en pràctiques de l’associació. Es tracta d’un espai per reflexionar, compartir i debatre al voltant de l’acció social de l’entitat amb l’objectiu de millorar el seu impacte.
 

Enguany un dels aspectes que es va treballar va ser el procés iniciat per millorar la governança democràtica a l’associació, entesa com la capacitat que tenen totes les persones involucrades en el Casal (equip, persones sòcies, voluntàries i participants) de fer sentir la seva veu i participar en la presa de decisions en els diferents àmbits de l’associació.

 Aquest procés es va engegar el curs passat, en el marc del programa d’acompanyament a la millora de la Governança Democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya, impulsat per La Confederació, la Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya. La cooperativa Vector5 va acompanyar el Casal dels Infants a l’hora de dissenyar la metodologia de treball durant el procés.

En una primera fase, un grup motor integrat per les diferents veus del Casal va fer una diagnosi de la governança democràtica a l’associació, que es va revisar amb un grup més ampli de persones implicades en l’entitat. A partir d’aquesta diagnosi es van plantejar 61 propostes de millora. Un cop analitzades, se’n van seleccionar 21 de definitives. Algunes d’aquestes accions ja s’estan aplicant actualment i la resta estan en procés d’implementar-se.

Cal senyalar com una clara mancança del procés que en el grup motor de treball no hi havia representació dels infants, joves i famílies participants. De fet, revertir la manca d’espais de participació i decisió de les persones que participen en el Casal és una de les prioritats que ha fixa el procés. Una de les accions que es pretén establir és la creació de Consells de Participació en cada barri on el Casal actua per donar veu als infants, joves i famílies.

Fira de bones pràctiques del voluntariat
L’altre gran eix de la trobada va ser la fira de bones pràctiques del voluntariat al Casal dels Infants. Durant el matí es van poder conèixer i compartir 14 propostes destacades impulsades per persones voluntàries del Casal. Cada pràctica va comptar amb una carpa en què persones voluntàries i treballadores es van encarregar d’explicar-ne el contingut.

 Posteriorment, els equips de cada barri van fer una dinàmica de treball per reflexionar sobre l’impacte d’aquestes iniciatives i analitzar quines podrien replicar al seu territori. 
 

https://www.youtube.com/embed/AuJxf1-Wi50

NotíciaTrobada Anual 2019: millorant la governança democràtica del Casal i compartint bones pràctiques del voluntariat