Enviat per casaldelsinfan… el dv., 29/09/2017 - 08:55

  PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL

  PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL

  PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL

  Recuperem el fil de la formació i la recerca de feina de molts nois i noies perquè sabem que un jove desencantat i desmotivat necessita, sobretot, un referent educatiu que el faci tornar a confiar en ell mateix i en les seves capacitats. Els acompanyem des d’un entorn motivant, obert a noves oportunitats, que desperta els seus interessos i competències i els retorna el gust per explorar noves vies de formació i de futur.

  Per això, cada any posem en marxa més de 45 edicions de cursos i tallers gratuïts en diferents oficis, adreçats a joves a partir dels 16 anys.

  Comptem una bossa de treball formada per joves amb moltes ganes d’aprofitar totes les oportunitats que se’ls presenti i sortir endavant, per a ells i per a les seves famílies. Al Casal dels Infants, els acompanyem durants els primers mesos en la seva inserció, en coordinació amb l’empresa contractada per garantir un inici positiu tant per a ells i elles com per l’empresa. Aquestes són les claus de l’èxit del nostre model de formació laboral.

  Tot això és possible gràcies al suport de les administracions públiques i d’una àmplia xarxa d’empreses que col·laboren i participen en la formació pràctica en els diferents sectors. Per a moltes de les quals, el nostre model representa una garantia en la contracció de personal, al que no tan sols formem sinó que també acompanyem durants els primers mesos de la seva inserció.

  “Més de 600 persones formades cada any als nostres cursos i tallers. Més del 50% d'ells aconsegueixen una feina al mes següent de finalitzar la formació.”

  Coneix els nostres cursosCol·labora com a empresa

  XARXA D’ACCÉS AL TREBALL

  XARXA D’ACCÉS AL TREBALL

  XARXA D’ACCÉS AL TREBALL

  Obrim espais d'orientació i formació per a la millora de l’ocupabilitat de les i els joves inactius que necessiten un suport per començar un itinerari formatiu cap al treball.

  Impliquem les noies i els nois en el seu procés d’aprenentatge. Treballem per millorar les seves competències transversals i relacionals d’accés al treball i desenvolupem tallers de recerca de feina, d’elaboració de currículums i de preparació d’entrevistes laborals. 

  “218 nois i noies participen cada any en els espais de formació i orientació de la Xarxa d’Accés al Treball"

  CASAL JOVE

  CASAL JOVE

  CASAL JOVE

  Hi ha molts nois i noies que acumulen vivències i situacions que els dificulten encarar la seva vida adulta. Malgrat la seva juventut, es juguen el futur en pocs anys. Davant la manca d’oferta d’espais lúdics adaptats als seus interessos i preocupacions, sovint passen moltes hores al carrer, amb el perill que això comporta. Cal vincular els joves a espais de lleure educatius, que posin al seu abast les eines que necessiten per a participar i esdevenir autònoms.

  Els Casals Joves són espais amables, que acullen, que escolten, on es participa de manera voluntària, on fan amics i xarxa, on troben suport en els estudis i oportunitats diferents... on poden començar a sentir-se millor i confiar en el futur.

  Treballem perquè els i les joves esdevinguin protagonistes i agents de canvi del seu entorn. Acompanyem cadascun i cadascuna dels joves, enfortint les seves competències i habilitats necessàries per fer front a situacions de vulnerabilitat, promovent la seva participació en espais de relació, activitats interculturals i comunitàries i, sobretot, ampliant la seva xarxa social, fomentant les relacions entre iguals i amb entitats, grups i serveis de la comunitat.

  “230 nois i noies participen cada any als Casals Joves."

  SERVEI DE TRANSICIÓ A L’AUTONOMIA: ACOMPANYEM ELS JOVES QUE ESTAN SOLS

  SERVEI DE TRANSICIÓ A L'AUTONOMIA: ACOMPANYEM ELS JOVES QUE ESTAN SOLS

  SERVEI DE TRANSICIÓ A L'AUTONOMIA: ACOMPANYEM ELS JOVES QUE ESTAN SOLS

  Acompanyem joves de 18 a 23 anys que, en el seu procés d’emancipació, s’han trobat sols, sense xarxa familiar ni social i sovint abocats a viure al carrer.

  Els acollim en un procés de reconstrucció personal que contempla tres fases: La Fase d’Acollida, on detectem el i la jove, el vinculem i dissenyem un pla de treball en funció de la seva realitat; la Fase d’ Habitatge, quan el i la jove passa a viure a un pis tutelat pel Casal dels Infants i pot treballar per l’assoliment dels objectius del seu pla; i la Fase d’Autonomia, quan el i la jove consolida el seu itinerari i pot iniciar el procés de desvinculació del servei.

  Comptem amb una xarxa de cinc pisos a Barcelona, amb 21 places disponibles, on durant dos anys troben el suport, no tan sols per cobrir les seves necessitats bàsiques d’habitatge i alimentació, sinó també d’un equip d’educadors/res socials, que a partir d’un treball conjunt, els motiven de cara al canvi i potencien les seves competències i habilitats a través d’un itinerari formatiu. En el que l’esforç i el compromís dels nois i noies són la base per transformar la seva situació de partida, remuntar la seva vida i obrir-se pas cap a un futur millor.

  En el marc d’aquest serveis, impulsem també l’Aterra, un nou espai on joves migrats de 18 a 24 anys que han arribat fa poc a Catalunya adquireixen eines per conèixer millor el seu entorn i realitzen una formació en manteniment d’edificis. Hi aprenen nocions d’electricitat, pintura, fontaneria i fusteria.

  “89 nois i noies en alta situació de vulnerabilitat reben cada any el suport que necessiten per encarar el seu futur amb autonomia i autoconfiança.”