INCORPORA Jove

  Descripció
  .

  Mitjançant el projecte Incorpora Jove, treballem conjuntament amb els/les joves ex-tutelats/es per tal que aconsegueixin la incorporació al mercat laboral i/o la continuïtat formativa.

  Posem especial èmfasi en la millora de les seves competències formatives, socials i relacionals entenent que aquestes són claus  per a la seva millora ocupacional. Vetllem per un acompanyament cuidat i respectuós durant el procés de millora ocupacional en un pla de treball individual elaborat pel propi jove i consensuat/coordinat amb tots els agents implicats.

  Així doncs, treballem des d’un itinerari integral on el jove s’adscriu a aquelles accions que considera idònies en un determinat moment per tal de millorar les seves competències formatives, relacionals i socials que li permetran iniciar un itinerari professionalitzador, amb una formació especialitzada i un procés d’orientació sociolaboral de qualitat. 

  La persona referent es la Maria José Fernandez, Mail: mjfernandez@casaldelsinfants.org

  Eixos
  Seus
  Dirigit a
  Joves majors de 18 anys residents a Catalunya, que provenen del sistema de protecció de menors.
  Títol del curs
  INCORPORA Jove
  Inici formació
  Sempre oberta
  Horari
  Matins i tardes
  Competències que es desenvoluparan
  • Tallers  d’habilitats socials
  • Retorn educatiu
  • Tallers de CV
  • Seguiment individual
  • Espai de recerca activa de feina
  • Experiències en empresa
  • Mentoria
  • Borsa de treball
  Amb el finançament de
  INCORPORA