INCORPORA Jove

Mitjançant el projecte Incorpora Jove, treballem conjuntament amb els/les joves ex-tutelats/es per tal que aconsegueixin la incorporació al mercat laboral i/o la continuïtat formativa.

Posem especial èmfasi en la millora de les seves competències formatives, socials i relacionals entenent que aquestes són claus  per a la seva millora ocupacional. Vetllem per un acompanyament cuidat i respectuós durant el procés de millora ocupacional en un pla de treball individual elaborat pel propi jove i consensuat/coordinat amb tots els agents implicats.

Així doncs, treballem des d’un itinerari integral on el jove s’adscriu a aquelles accions que considera idònies en un determinat moment per tal de millorar les seves competències formatives, relacionals i socials que li permetran iniciar un itinerari professionalitzador, amb una formació especialitzada i un procés d’orientació sociolaboral de qualitat. 

La persona referent es la Maria José Fernandez, Mail: mjfernandez@casaldelsinfants.org

Eixos

Joves

Seus

El Casal dels Infants del Raval

Dirigit a

Joves majors de 18 anys residents a Catalunya, que provenen del sistema de protecció de menors.

Inici formació

Sempre oberta

Horari

Matins i tardes

Competències que es desenvoluparan

Tallers  d’habilitats socials
Retorn educatiu
Tallers de CV
Seguiment individual
Espai de recerca activa de feina
Experiències en empresa
Mentoria
Borsa de treball

Mail del Casal

mjfernandez@casaldelsinfants.org

Altres ofertes

Aula d’Hostaleria (Cuina)

Certificat de professionalitat (nivell 1) en operacions bàsiques de cuina en col·laboració amb CETT  

Aula de Neteja

Projecte de capacitació laboral per a persones en edat laboral,  que mostrin interès en formar-se en sector de la neteja Es tracta d'una formació tecnificadora que busca millorar l'ocupabilitat de les persones mitjançant la  millora en les seves competències...

Superant Barreres

Superant Barreres és un servei  que imparteix  formació en Assistents Personals amb l'objectiu de capacitar les participants i millorar la seva ocupabilitat.   Més informació a : asamper@casaldelsinfants.org  

Treballant en digital

    L'objectiu d'aquesta formació és acompanyar als i les participants en el procés d'obertura cap a la tecnologia, facilitant-los les eines necessàries per assumir aquest nou repte de cara a millorar les seves condicions de vida. Obert a totes les persones en edat...

INCORPORA Jove