REF.:2311ESG

Borsa de treball per substitucions puntuals: Educador/a

Formació

Titulació universitària finalitzada en Educació Social. En casos concrets es valoraran altres titulacions universitàries afins finalitzades.
Valorable títol de Director/a d’activitats de lleure.

Experiència

Mínim 1 any d’experiència.
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb població en situació de desavantatge social.
Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.

Competències

Competència en la direcció i el lideratge de l’equip de voluntariat i alumnes en pràctiques.
Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
Dinamisme i autonomia.

Feina

Realització de l’acompanyament socioeducatiu dels infants, joves o famílies en risc social: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa).
Realització de la programació i de les accions educatives a partir dels objectius establerts.
Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
Coordinació temes vinculats amb el programa ProInfància.

Horari

Variable en funció del tipus de substitució, de dilluns a divendres. Durant el curs majoritàriament són substitucions en horaris de tarda de 30h setmanals.

Sou brut

Per 30 hores setmanals són 1.415,02€ bruts mensuals per 12 pagues.

Contractació

Substitucions

Altres

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
La durada de les substitucions poden ser variables en funció de les baixes a cobrir(una o varies setmanes), a concretar abans de l’inici de contracte. Es farà una trucada a les persones que estiguin interessades per incloure-les a la nostra borsa anual.

Presentació de
candidatures fins

17/06/2024

Eixos

Infància i adolescència

Seus

El Casal dels Infants del Raval

ALTRES OFERTES

Borsa de treball per substitucions puntuals: Educador/a