REF.:2404EESMIM

Educador/a per l’espai socioeducatiu de la xarxa + Infància del barri Besòs i el Maresme (Barcelona)

Formació

Titulació Universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, o altres estudis afins.
Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.

Experiència

Mínim 1 any d’experiència.
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Experiència de treball amb infància en risc
Experiència de treball en projectes de suport socioeducatiu.
Experiència en realització d’adaptacions curriculars i plans educatius individualitzats.
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en desavantatge
social.
Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.
Es valorarà competències i expertesa en l’ús de tecnologies digitals per a l’èxit educatiu, la cura del
benestar digital i la creació maker.

Competències

Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques.
Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius
Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció
socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
Dinamisme i autonomia.
Capacitat de treball en equip amb els centre educatiu.

Feina

Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives.
Intervenció socioeducativa en grup i individualment amb infants d’entre 8 – 9 anys.
Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de
millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials
corresponents).
Valoració, tramitació i seguiment de les ajudes vinculades amb l’itinerari d’acompanyament a famílies
i menors.
Coordinació i dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques, que intervé amb el
grup.
Gestió i ús de les eines de qualitat pròpies de l’entitat.
Coordinació amb els diferents agents del territori per al seguiment continuat de les necessitats i
l’evolució de la família.
Coordinació i treball conjunt amb els centres educatius.

Horari

24h

Sou brut

1.233,89 €

Incorporació

01/05/2024

Contractació

Indefinida

Altres

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents d’abusos sexuals.

Presentació de
candidatures fins

26/04/2024

Eixos

Infància i adolescència

Seus

El Casal dels Infants del Besòs i La Mina
Educador/a per l’espai socioeducatiu de la xarxa + Infància del barri Besòs i el Maresme (Barcelona)