Unitat d’Escolarització Compartida, competències bàsiques i tallers amb adolescents d’ESO en horari escolar

Descripció

Cerquem persones voluntàries que vulguin formar part de l’equip educatiu per a col•laborar en la UEC, on treballem amb alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació a l’entorn escolar. Aquest espai els permet continuar amb l’ESO en un grup reduït per treballar aspectes personals (l’esforç, la constància, la participació, el respecte, el diàleg, etc.) i també aspectes acadèmics (assignatures curriculars de l’ESO i assignatures específiques que facilitin desenvolupar habilitats artístiques, manipulatives, etc.)
Les tasques de les persones voluntàries consisteixen en acompanyar als adolescents als diferents espais de reforç escolar, esports i tallers. Sempre amb la guia i acompanyament de l’equip educatiu.

Eixos

Infància i adolescència

Seus

El Casal dels Infants del Raval

Perfil

Persones majors de 25 anys, preferiblement amb experiència amb adolescents, sociables, que sàpiguen posar límits, que els agradi ensenyar i transmetre amb paciència, però sobretot amb moltes ganes de forma part del nostre equip de voluntariat.

On

Barcelona (Raval)

Dedicació
requerida

Un matí a la setmana, entre dilluns i divendres durant 3 mesos (mínim)

Data d’inici

12/09/2022

Data de
finalització

17/06/2023
Unitat d’Escolarització Compartida, competències bàsiques i tallers amb adolescents d’ESO en horari escolar