Política de privacitat de dades de caràcter personal

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades facilitades mitjançant el present formulari, seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’ ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A L’ ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS amb CIF G08828998 i domicili social situat en JUNTA DE COMERÇ, 16 08001, BARCELONA, amb la finalitat de poder gestionar la seva donació segons les condicions que ens ha indicat i atendre els compromisos derivats de la relació entre ambdues parts, L’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A L’ ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la gestió efectiva de la donació.

Així mateix, li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’ ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A L’ ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

L’ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A L’ ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’ ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS PER A L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic comunicacio@casaldelsinfants.org. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

D’acord amb l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li informació que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, així com a l’ adreça postal que ens hagi facilitat i/o vía telefònica, així com a l’ adreça postal que ens hagi facilitat i/o vía telefònica.

 

 

 

Política de privacitat de dades de caràcter personal