EMERGÈNCIA COVID-19:
MOLTS INFANTS
HAN VIST
VULNERATS ELS SEUS DRETS

SIGNA a favor de mesures que
protegeixin els drets de tots els infants

durant i després de la pandèmia

SIGNA a favor de mesures que
protegeixin els drets de tots els infants

durant i després de la pandèmia

La pandèmia de la Covid-19 ha provocat una crisi sanitària i social que ha afectat greument la situació de moltes famílies amb fills i filles a càrrec que estan tenint greus dificultats per tirar endavant.

Des del confinament, els drets de molts infants i joves, com per exemple el dret a l’educació o el dret al lleure, s’han vist amenaçats i en molts casos vulnerats. A més a més, les seves famílies han de fer front a grans dificultats econòmiques, socials i emocionals, i no poden cobrir les necessitats bàsiques dels seus fills o filles i garantir drets com l’alimentació o l’accés a un habitatge digne.

És necessari que les institucions públiques estatals, autonòmiques i municipals garanteixin mesures que protegeixin els drets de tots els infants i joves, especialment dels que afronten situacions de vulnerabilitat. Cal evitar que una nova crisi econòmica condicioni el futur de molts nois i noies.

DRETS DELS INFANTS I L’IMPACTE DE LA COVID-19

 

Des del Casal dels Infants, reclamem mesures urgents per mitigar la repercussió social i econòmica i donar una resposta ràpida per evitar que molts infants i joves que ja viuen en circumstàncies de gran dificultat vegin vulnerats els seus drets, com per exemple:

  • Dret a la protecció: la inestabilitat de les estructures familiars en molts casos, o l’augment de l’estrès i la inseguretat pot agreujar la probabilitat de violència infantil i abús. S’ha de garantir un entorn segur per al seu desenvolupament.
  • Dret a l’educació: el tancament de les escoles o l’educació a distància representa un canvi en el procés d’aprenentatge. No tots els infants i joves tenen els mateixos recursos ni suport per fer front a aquest nou sistema d’aprenentatge. Reclamem mesures que garanteixin l’accés a l’educació en igualtat d’oportunitats per a tots els infants i joves.
  • Dret a l’alimentació, l’habitatge i atenció mèdica: amb la pandèmia la situació de vulnerabilitat de moltes famílies s’ha agreujat, altres han vist disminuïda la seva economia de forma sobtada. Moltes famílies no tenen accés a un habitatge digne i no poden cobrir l’alimentació dels seus fills o fills. Cal actuar de forma immediata per no agreujar la situació de risc.
  • Dret al suport: molts serveis d’atenció a la infància han hagut de tancar o no estan funcionant amb normalitat. Reclamem la importància de l’obertura de les xarxes de suport o entitats socials per poder atendre de forma més eficaç situacions d’alt risc.
  • Dret a la participació: és fonamental que els infants i joves es sentin escoltats i puguin participar en la presa de les decisions que els afecten.

SIGNA SI ESTÀS D’ACORD i ajuda’ns a sumar més veus per reclamar als governs mesures urgents que protegeixin els drets dels infants.

Entre tots i totes podrem construir una societat més justa i en igualtat d’oportunitats.

SIGNA a favor de mesures urgents que protegeixin els drets de tots els infants durant i després de la pandemia.

Vull conèixer més informació sobre l’accés a l’educació a Catalunya en l’etapa dels 0 als 3 anys

Barcelona |Badalona |Sant Adrià de Besòs |Santa Coloma de Gramenet |Salt |Marroc

Què pots fer tuSigna les nostres peticionsDRETS DELS INFANTS COVID