Coneixes el Dia Universal de l’Infant?

31/10/2023

Cada dia al Casal dels Infants treballem per defensar i reivindicar els drets dels nens, nenes i adolescents. Ho reivindiquem especialment el mes de novembre amb el Dia Universal de l’Infant, que se celebra el 20 d’aquest mes. 

El 20N, el Dia Universal de l’Infant, és un dia reivindicatiu, per recordar que aquests drets existeixen per a tots els infants i que els hem de ferlos complir. Perquè molts infants continuen patint múltiples vulneracions dels seus drets, com gaudir d’una educació en igualtat de condicions o tenir un nivell de vida adequat per al desenvolupament física, mental i social. En aquest article, explorarem l’origen i el significat d’aquest dia, per què és important i quins son els drets de la infància que es commemoren. 

 

Dia Universal de l’Infant: el seu origen i significat

El Dia Universal de l’Infant té el seu origen en la Convenció sobre els Drets de l’Infant.Va ser adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. Aquesta convenció és un tractat internacional que estableix els drets fonamentals de tots els infants, sense importar el seu origen ètnic, religió, gènere, nacionalitat o altres circumstàncies. 

L’objectiu d’aquest dia és commemorar l’adopció de la Convenció i recordar a escala mundial la importància de promoure i protegir els drets de la infància. També es busca sensibilitzar la societat sobre les condicions de vida dels nens i nenes en tot el món i la necessitat de garantir el seu benestar, i reivindicar a les administracions públiques complir amb la seva obligació de vetllar pel benestar de tots els infants. 

 

Per què és important el Dia Universal de l’Infant?

La importància del Dia Universal de l’Infant radica en diversos aspectes fonamentals: 

 

Conscienciació global

Aquest dia brinda una oportunitat per recordar a nivell mundial la importància de protegir i promoure els drets dels infants.

 

Compromís amb la infància

El Dia Universal de l’Infant és un recordatori anual per als governs, organitzacions i comunitats del seu compromís de vetllar pel benestar dels infants. És una oportunitat per avaluar els avanços i els reptes pendents en la promoció dels drets de la infància. A Catalunya, 436.400 nens i nenes, quasi 1 de cada 3, es troba en situació de risc de pobresa o exclusió social, segons dades del 2022 de l’Enquesta de Condicions de Vida. L’evolució de les dades demostra que no només parlem dels cops de les crisis que hem viscut els últims anys, sinó que hi ha una cronificació de la vulnerabilitat social entre els infants. 

 

Educació i empoderament

La data ofereix la possibilitat d’educar les persones, tant joves com adultes, sobre els drets de la infància. Per als nens i nenes, és un moment per fer-los coneixedors dels seus drets, perquè s’empoderin i es vegin amb capacitat per alçar la veu perquè els responsables els hagin de complir amb garanties. 

 

Promoció de polítiques i lleis adequades

La data destaca la necessitat de polítiques i lleis que protegeixin i promoguin els drets dels infants. Els governs i les organitzacions poden utilitzar aquest dia per revisar i reforçar els seus compromisos en aquest àmbit. 

 

Quins són els drets de la infància? 

La Convenció sobre els Drets de l’Infant estableix una sèrie de drets fonamentals que tots els infants han de tenir garantits. Al llarg de 54 articles i tres protocols facultatius, aquests drets se sostenen en quatre principis infrangibles:

 

No discriminació 

Els estats han de garantir els drets de la Convenció a tot infant, sense excepció, i hauran de prendre les mesures necessàries per protegir els nens i nenes de tot tipus de discriminació. 

 

Primacia de l’interès superior del menor

Totes les mesures relacionades amb els nens i nenes tenen com a base la seva consideració i el seu interès. És responsabilitat de l’estat assegurar una protecció i cura adequades, quan els pares o altres persones no puguin fer-ho. 

 

Garantia de la supervivència i el ple desenvolupament 

Inclou el dret a la vida, l’atenció mèdica adequada i la nutrició, la protecció contra els maltractaments. També, el dret a l’educació, la llibertat del joc i recreació, i l’accés a oportunitats per al desenvolupament complet de les seves capacitats. 

 

Participació infantil 

Aquests drets impliquen que els nens i nenes tenen dret a expressar les seves opinions, ser escoltats i participar en decisions que afectin les seves vides. També inclouen el dret a la llibertat de pensament, consciència i religió. 

 

Al Casal dels Infants treballem cada dia per garantir aquests drets als infants que hi participen, reforçant l’aprenentatge educatiu i el lleure saludable, en xarxa amb les famílies i les escoles, i en un espai segur i de confiança. També som un agent actiu en la incidència amb les administracions públiques per recordar la seva obligació de vetllar pel benestar dels infants.

NotíciaConeixes el Dia Universal de l’Infant?