El Casal dels Infants treballa en xarxa per millorar la protecció transnacional dels drets dels infants i joves que migren sols des del Marroc

23/05/2022

 

El Casal dels Infants ha presentat aquesta setmana, a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet, el seu projecte Rassif, que impulsa des de Tànger i Casablanca per millorar el treball en xarxa en la defensa dels drets dels infants i joves que migren sols des del Marroc, des d’un enfocament transnacional i basat en els drets humans.

Rassif va néixer l’any 2018 realitzant un diagnòstic inicial de la situació dels joves en procés migratori a Tànger i dels qui havien arribat a Barcelona. Aquest diagnòstic va permetre definir un model d’intervenció que actualment el Casal dels Infants desenvolupa amb l’Associació AIDA i les entitats locals AICEED (Tànger) i Bayti (Casablanca).

El primer eix d’actuació de Rassif al Marroc és l’acompanyament a infants en situació de carrer a Casablanca i Tànger, treballant per garantir el seu accés als drets bàsics i per reduir la seva exposició a situacions de greu vulnerabilitat. En l’últim any s’ha aconseguit atendre 358 nens i nenes -de les quals un 10% eren noies, ha detallat la Claire Trichot, directora del Casal dels Infants al Marroc-, i en més d’un 60% dels casos s’ha aconseguit connectar-los amb recursos de cobertura de les necessitats bàsiques (alimentació, higiene, allotjament i atenció sanitària). Un 30% han estat reagrupats amb la seva família o bé han aconseguit sortir de la situació de carrer a mitjà termini.

Claire Trichot parla durant la presentació.

La Claire Trichot, directora del Casal dels Infants al Marroc, parla durant la presentació del projecte Rassif a la Universitat Pompeu Fabra.

En segon lloc, reforçar les competències i l’intercanvi de bones pràctiques entre entitats socials de Tànger, Casablanca i Barcelona per millorar l’acompanyament dels nois i noies. En l’últim any, aquest vessant s’ha treballat en col·laboració amb el grup de recerca de la Universitat Pompeu Fabra Transgang, especialitzat en l’abordatge de la situació de grups juvenils de carrer des d’un enfocament centrat en la mediació. Professionals de l’acompanyament a infants i joves en procés migratori de Barcelona, Tànger i Casablanca han compartit mensualment espais de reflexió per abordar com garantir els drets dels nois i noies tant en origen, com en trànsit i en destí. 

Els dos joves testimonis d’un procés migratori que han participat en la presentació han expressat la urgència de canviar la Llei d’Estrangeria i de donar oportunitats als joves, tant al Marroc com a Catalunya. “Aquí, si estudies, tens feina. Al Marroc, per molt que estudiïs et quedes a casa igualment sense treballar”, va relatar Houssaine Ben Azza, un dels joves i participant al Casal dels Infants, en la presentació a la Universitat Pompeu Fabra.

Dos joves darrere d'un micròfon durant la presentació.

En Houssaine i la Chaymae expliquen la seva història a la presentació del projecte Rassif.

Finalment, Rassif també promou una estratègia de sensibilització sobre la situació dels infants i joves migrats sols, així com d’incidència política davant les administracions públiques dels tres territoris, amb l’objectiu que garanteixin un sistema de protecció dels seus drets des d’una perspectiva transnacional. 

Aquesta estratègia es concreta en les següents propostes de treball:

  1. Recordar als Estats que l’interès superior de l’infant és una consideració primordial i que ha d’estar integrat i aplicat en tots els procediments legislatius, administratius, judicials, així com en la totalitat de les polítiques, programes i projectes relatius a nens i nenes, també els que tinguin un impacte sobre els i les menors migrants sols/es. 

  2. Exigir el respecte dels mecanismes del seguiment de l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant i els seus protocols facultatius, complir amb les resolucions del Comitè dels Drets de l’Infant en relació amb la situació dels i les menors migrants sols/es i integrar-les el els informes de cada Estat sobre l’aplicació de la Convenció.

  3. Crear una xarxa d’acollida per als menors migrants sols/es que faciliti l’accés als centres de protecció, mitjançant un model de dispositius de proximitat, com centres de dia i altres serveis assistencials, en col·laboració amb la societat civil. Aquesta xarxa ha de proveir les necessitats bàsiques als nens, nenes i joves en situació de carrer, orientació a centres de protecció i facilitar el trànsit cap a l’emancipació i la cobertura de les necessitats bàsiques del jovent. També ha d’implementar mecanismes i estratègies per garantir els seus drets a la salut física i mental, l’accés a l’habitatge i la formació i inserció laboral. 

  4. Promoure una xarxa comunitària entre entitats i professionals del Marroc i Catalunya d’intercanvi d’informació, bones pràctiques, coneixement, sensibilització i incidència política. 

  5. La xarxa tindrà en compte la perspectiva de gènere i posarà l’accent en donar a conèixer la situació de les nenes i joves migrades soles, que afronten majors situacions de violència i discriminació pel fet de ser dones i migrants. La realitat de les nenes i noies joves es veu invisibilitzada pel fet que les migracions les duen a terme, majoritàriament, nens i nois joves, així com per la mateixa discriminació de gènere. Es promourà també el treball sobre altres models de masculinitat amb els joves. 

  6. Promoure la participació de menors i jovent migrat sol, i la de les seves famílies, en espais transnacionals que afavoreixin el seu empoderament i visibilitat. Aquests espais han de donar-los veu pròpia i fer partícips als nois i noies en les estratègies d’incidència i sensibilització de la xarxa transnacional que defensa els seus drets. 

  7. Afavorir la difusió del relat propi dels nens, nenes i joves, així com el de les seves famílies, sobre la seva situació, experiències i trajectòries, perquè puguin reivindicar els seus drets i lluitar contra l’estigmatització i discriminació.

Fes possible que continuem acompanyant i fent costat a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat. 

Fes voluntariat. Informa’t aquí.

Fes un donatiu aquí.

NotíciaEl Casal dels Infants treballa en xarxa per millorar la protecció transnacional dels drets dels infants i joves que migren sols des del Marroc