Què és la inserció laboral

22/05/2023

 

La inserció laboral és el procés necessari perquè una persona pugui aconseguir una feina i forjar-se una carrera professional. Com més s’acosta la feina aconseguida a les habilitats i expectatives professionals de la persona, millor i més satisfeta se sent aquesta a nivell personal i professional.

En aquest article us explicarem què és la inserció laboral, a qui s’adrecen les accions d’inserció laboral, quines són les formes d’inserció laboral i com és el procés d’integració laboral per als col·lectius en risc d’exclusió.

Què és la inserció laboral?

La inserció laboral comença des del mateix moment en què una persona decideix buscar feina. Aquest procés, en què la persona aconseguirà una feina i s’integrarà al mercat laboral, és la inserció laboral. S’inclouen dins la inserció laboral la presentació a candidatures, participar en processos de selecció fent entrevistes, les pràctiques professionals o acabar aconseguint una feina.

Per a una bona inserció laboral és important mantenir-se sempre al dia, actualitzant els estudis i coneixements i aprenent coses noves, per adaptar-se al mercat de treball que està en canvi i evolució constants.

A qui s’adrecen les accions d’inserció laboral?

Les accions d’inserció laboral s’adrecen a les persones que busquen feina.

Els col·lectius als quals se solen destinar aquestes accions són:

  • Persones aturades: Són aquelles persones que estan buscant feina activament i que poden necessitar suport per trobar les oportunitats laborals adequades per a elles.

  • Joves: Les persones joves que acaben d’acabar els estudis o que per primera vegada s’incorporen al mercat laboral, poden accedir a programes d’inserció laboral específics que les ajudaran a adquirir experiència i noves habilitats.

  • Persones en risc d’exclusió social: Les persones en situació de vulnerabilitat es troben amb dificultats afegides a l’hora de trobar feina i per això és convenient que contin amb algun suport per a poder aconseguir-ho.

 

Quines són les formes d’inserció laboral?

Les formes d’inserció laboral principals, sovint adreçades a les persones joves, són els contractes de formació i les pràctiques professionals. Els contractes de formació combinen la formació amb una ocupació remunerada, i les pràctiques permeten adquirir experiència laboral en un entorn real, però normalment no són remunerades.

Altres formes d’inserció laboral són les ajudes per a nous emprenedors, que busquen fomentar la creació de nous negocis recolzant a les persones que inicien un projecte.

Els programes per a persones en risc d’exclusió social, que les ajuden a obtenir una ocupació, són una altra forma d’inserció laboral.

 

Com és el procés d’integració laboral?

El procés d’integració laboral és el procés a través del qual la persona es prepararà, aconseguirà una feina i s’hi adaptarà. Aquest procés consta de diferents etapes.

A l’etapa d’orientació s’informa la persona sobre les oportunitats laborals que hi ha i que poden encaixar amb les seves habilitats i interessos professionals. A continuació, es posarà el focus en què la persona pugui adquirir noves competències professionals, a l’etapa de formació.

La cerca de feina és una altra de les etapes del procés d’integració laboral. S’hi dóna suport a la persona preparant el currículum i les entrevistes, i identificant les oportunitats que li poden ser d’interès.

L’última etapa del procés és la integració a l’entorn laboral, que cerca que la persona s’integri de manera efectiva a l’equip de treball on s’acaba d’incorporar.

El procés d’integració laboral per a les persones en risc d’exclusió

La inserció laboral per a col·lectius en risc d’exclusió és fonamental per promoure la inclusió social i la igualtat d’oportunitats. Les persones en risc d’exclusió social s’enfronten a més obstacles i tenen més dificultats per trobar feina, i per això calen mesures específiques per facilitar que s’incorporin al mercat de treball.

Els programes de formació i capacitació per a aquests col·lectius són adaptats a les seves necessitats. Sempre és important que els programes de formació s’adaptin a les capacitats i el context de cada persona, però en el cas de les persones en situació de vulnerabilitat és imprescindible un enfocament personalitzat, que comprengui i tingui en compte les circumstàncies de cada persona.

Per dur a terme aquests processos, les persones en risc d’exclusió es poden recolzar en organitzacions i entitats especialitzades en la inclusió social, com ara el Casal dels Infants. A través dels nostres programes de formació i inserció, com Superant Barreres, del que et parlàvem en aquesta notícia, proporcionem orientació, recursos i suport a persones en risc d’exclusió per facilitar-ne la inserció al mercat laboral.

La inserció laboral de les persones en greu situació de vulnerabilitat social les ajuda a adquirir competències, experiència i a millorar la seva situació econòmica, però també les ajuda a millorar l’autoestima i la confiança. Les empodera i les fa tornar a sentir part d’una societat que sovint les estigmatitza i les deixa de banda.

Ajuda’ns a continuar facilitant la inserció laboral de les persones amb risc d’exclusió.

Fes un donatiu aquí

fes voluntariat, informa’t aquí

NotíciaQuè és la inserció laboral