Què és una ONG?

30/11/2023

En un món on continuen prevalent nombroses desigualtats, les Organitzacions No Governamentals (ONG) treballen per millorar la qualitat de vida de les persones, promoure drets humans i respondre a diverses problemàtiques. Davant la falta d’acció de molts estats, les ONGs proporcionen acompanyament i ajuda a aquelles persones i àmbits que sovint queden al marge de l’agenda. En aquest article, explorarem el significat d'”ONG” amb una definició clara d’aquestes organitzacions, analitzarem les seves funcions i ens submergirem en el funcionament intern que les impulsa. 

 

Què significa ONG? Definició clara d’aquestes organitzacions

Les ONG, o Organitzacions No Governamentals, són entitats independents sense afiliació governamental que busquen abordar diverses qüestions socials, econòmiques, ambientals o culturals. Aquestes organitzacions operen de manera autònoma, finançades per diners privats com donacions de la ciutadania o d’empreses amb responsabilitat social corporativa, fons privats o, també, subvencions públiques. En principi, el que distingeix a una ONG és la seva independència de governs i corporacions, permetent-los centrar-se en iniciatives basades en valors i principis. 

En termes simples, una ONG és una entitat sense ànim de lucre que treballa per abordar problemes específics en la societat. Poden tenir un abast local, nacional o internacional. La seva tasca engloba des de l’assistència humanitària fins a la promoció de drets civils i la conservació del medi ambient.

 

Què fa una ONG?

Les ONG es dediquen a una varietat d’activitats orientades a millorar les condicions de vida i el benestar general i abordar reptes existents. Les àrees d’acció més comunes entre aquestes organitzacions són: 

Assistència humanitària

Moltes ONG responen a crisis humanitàries. Ajuden proporcionant aliments, refugi, atenció mèdica i subministraments d’emergència en regions afectades per desastres naturals, conflictes armats o altres situacions d’emergència. 

Drets humans i socials

Les ONG també solen treballar per promoure i protegir els drets humans. Aquest pot incloure la defensa de la llibertat d’expressió, la igualtat de gènere, la lluita contra la discriminació i els drets de la infància, com el Casal dels Infants. 

Desenvolupament sostenible

Altres ONG se centren en el desenvolupament sostenible aplicat en molts àmbits. Aborden qüestions com la pobresa, l’accés a l’educació, la salut i la infraestructura en comunitats desafavorides. 

Conservació del medi ambient

Algunes ONG s’especialitzen en el medi ambient. Promocionen la seva protecció i preservació. Treballen per la protecció de la biodiversitat, la sostenibilitat i la conscienciació sobre qüestions ambientals. 

Salut

La salut és un altre gran àmbit entre les ONG. Contribueixen a la prevenció i tractament de malalties, la promoció de la salut materna i infantil, i la millora dels sistemes d’atenció mèdica en àrees necessitades. 

Educació

Moltes ONG treballen per millorar l’accés a l’educació i la qualitat de l’ensenyament en comunitats on l’educació és limitada o inexistent. 

 

El Casal dels Infants som una entitat on donem suport i acompanyem a infants, joves i les seves famílies en risc d’exclusió, amb el convenciment que amb l’educació com a eina principal i l’acompanyament i suport adequats podran superar la desigualtat i aprofitar oportunitats per tirar endavant. 

 

Funcionament d’una ONG

Per funcionar correctament, una ONG compta amb una combinació d’estructures organitzatives, finançament, gestió de projectes i col·laboració amb diverses parts interessades. 

Estructura organitzativa

Les Organitzacions No Governamentals solen tenir estructura jeràrquica. La junta directiva estableix la direcció i les polítiques generals de l’organització. El personal executiu i els equips de projecte gestionen la implementació dels programes que desenvolupen l’organització. 

Finançament

El finançament de les ONG provenen de diverses fonts, com donacions de la ciutadania o d’empreses, subvencions governamentals i col·laboracions amb el sector privat.

Gestió de projectes

Per abordar els problemes que l’organització ha identificat i en els quals vol incidir, les ONG planifiquen i executen projectes específics. Això implica la identificació de necessitats, l’elaboració d’estratègies, la implementació de programes i l’avaluació d’impacte. La gestió eficaç de projectes assegura que els recursos s’utilitzin de manera efectiva per aconseguir els objectius de l’organització. 

Col·laboració i xarxes

Per arribar a més gent, tant en intervenció i acció com per visibilitat, i maximitzar el seu impacte, moltes ONG col·laboren amb altres organitzacions, governs locals, empreses i comunitats. 

Avaluació i transparència

La independència de les ONG va acompanyada d’avaluacions dels seus programes i auditories per la transparència en la gestió financera. La rendició de comptes a donants, comunitats beneficiàries i al públic en general és essencial per mantenir la confiança i la credibilitat. 

Participació de voluntaris

Juntament amb l’equip contractat d’una ONG, les persones voluntàries tenen un paper molt important en dur a terme l’acció social de l’organització. Fer voluntariat és una manera de contribuir al desenvolupament de la societat i de compartir coneixements i habilitats. També, de tenir un impacte durador en la vida dels participants i en el reforç de les comunitats. 

 

NotíciaQuè és una ONG?