Descobreix en què consisteix el voluntariat educatiu

29/11/2023

Barcelona és una ciutat amb un ampli teixit associatiu mobilitzat per transformar la realitat de persones en situació de vulnerabilitat. Al Casal dels Infants ens centrem en l’educació per transformar aquestes realitats.

Les persones voluntàries tenen un paper molt important en fer-ho possible. El voluntariat educatiu és una forma potent de contribuir al desenvolupament de la societat. Aquest tipus de voluntariat no només dona l’oportunitat de compartir coneixements i habilitats, sinó que també té un impacte durador en la vida dels participants i el reforç de les comunitats.

En aquest article, explorarem els diferents tipus de voluntariats educatius, els centres que promouen aquesta activitat altruista i la importància vital de l’educació en el desenvolupament dels infants.

 

Quins tipus de voluntariats existeixen?

El voluntariat educatiu engloba molts tipus d’activitats que busquen millorar l’accés a l’educació i enriquir l’experiència d’aprenentatge. Alguns dels tipus més comuns de voluntariats educatius inclouen:

 

Suport acadèmic

Els voluntaris donen ajuda individualitzada a estudiants que poden necessitar reforç en àrees específiques. Aquest pot incloure la tutoria en les assignatures que curen a l’escola o a l’institut, com matemàtiques, ciències o idiomes. 

Mentoria

Els mentors ofereixen orientació i suport als estudiants, compartint les seves experiències i coneixements per ajudar en el desenvolupament personal i acadèmic dels i les joves.

Oci educatiu

Participar en programes extracurriculars, com art o esport, permet als voluntaris contribuir a l’aprenentatge dels nens i nenes fora de l’aula i fomentar habilitats addicionals, com la creativitat, l’expressió, el treball en equip i l’esportivitat.

Tallers

Els voluntaris poden oferir tallers sobre temes específics, d’acord amb les seves habilitats i els seus interessos personals. Així, poden descobrir una nova disciplina a nens, nenes i joves, i motivar-los a explorar noves àrees d’interès.

Suport a l’alfabetització

Contribuir a programes de lectura i escriptura, com el programa de Lèxcit de la Fundació Bofill que desenvolupem al Casal dels Infants, pot marcar una gran diferència en el desenvolupament de les habilitats fonamentals per l’aprenentatge i la comunicació. 

 

Quins centres contribueixen al voluntariat educatiu?

Diversos centres i organitzacions promouen i faciliten el voluntariat educatiu, proporcionant plataformes i recursos per connectar a voluntaris amb oportunitats significatives. 

 

Entitats socials 

Entitats socials enfocades a l’educació, com el Casal dels Infants, ofereixen oportunitats perquè les persones voluntàries contribueixin a projectes educatius en cinc municipis catalans. Aprèn-ne més aquí.

El Casal dels Infants som una entitat on donem suport i acompanyament nens, nenes, joves i les seves famílies en risc d’exclusió, amb el convenciment que amb l’educació com a eina principal i l’acompanyament i el suport adequats podran superar la desigualtat i aprofitar oportunitats per tirar endavant. Fer voluntariat educatiu amb infants és un intercanvi d’experiències, un guany de doble sentit: ells guanyen un referent, saben i valoren que una persona està dedicant el seu temps a passar-ho amb ella, a compartir espais d’oci i aprenentatge; i les persones voluntàries guanyen el fet de poder participar en un procés de canvi col·lectiu. 

 

Altres tipus de centres poden ser:

Escoles i universitats

Moltes escoles i universitats col·laboren amb voluntaris per oferir suport acadèmic, activitats extracurriculars i programes de mentoria. 

Biblioteques i centres comunitaris

Biblioteques i centres comunitaris sovint busquen voluntaris per ajudar amb programes de lectura, tallers educatius i altres iniciatives destinades a millorar l’accés a l’educació. 

 

La importància de l’educació en infants

L’educació és un element clau en el desenvolupament integral dels infants. Els espais de reforç educatiu són claus per corregir les desigualtats educatives. Al Casal dels Infants, desenvolupem aquest acompanyament educatiu més individualitzat i intensiu amb la intenció d’afavorir l’èxit educatiu d’infants i joves i reduir les desigualtats, que desafortunadament continuen presents a les escoles i instituts. 

L’origen social i migratori segueix comportant un risc més elevat de fracàs escolar, baix rendiment acadèmic i abandonament escolar prematur. Per això actuem posant l’educació al centre.

L’educació és clau per:

Desenvolupament d’habilitats

L’educació proporciona als infants les habilitats necessàries per entendre el món que els envolta i qüestionar-lo. Els ajuda a desenvolupar habilitats de comunicació, pensament crític i resolució de problemes. 

Igualtat d’oportunitats

L’educació brinda igualta d’oportunitats en permetre que tots els nens i nenes tinguin accés a recursos i coneixements que contribueixen al seu desenvolupament i creixement.

Reducció de la pobresa

L’educació és un vehicle clau per trencar el cicle de la pobresa i obrir noves oportunitats a infants i joves en risc d’exclusió social. 

 

En conclusió, el voluntariat educatiu i els seus voluntaris desenvolupen un paper essencial en la construcció d’un món més equitatiu i amb igualtat d’oportunitats per a tots els infants.

NotíciaDescobreix en què consisteix el voluntariat educatiu