REFORÇ EDUCATIU DELS INFANTS I APODERAMENT DE LES DONES

  REFORÇ EDUCATIU DELS INFANTS I APODERAMENT DE LES DONES

  REFORÇ EDUCATIU DELS INFANTS I APODERAMENT DE LES DONES

  Facilitem l’accés a l’educació preescolar de qualitat als infants dels barris més vulnerables de Tànger i Casablanca, per garantir la igualtat d’oportunitats educatives. El projecte EDUCARE promou la creació d’escoles bressol, gestionades per les pròpies mares, en situació d'atur, que necessiten millorar la seva situació social i econòmica. 

  Defensem el dret a l’educació de les dones a través del projecte PRODEMA, que millora les condicions d’escolarització de les nenes, a partir de l’apoderament i de la participació efectiva de les mares i les filles en l’entorn escolar, com a motor de canvi i transformació social. Treballem amb dues associacions locals de Tànger.

  “396 infants de barris desfavorits poden accedir a l'educació preescolar a través de la creació de nou escoles bressol, gestionades per dones emprenedores en situació d'atur.”

  OPORTUNITATS PER ALS JOVES CONTRA L’EXCLUSIÓ

  OPORTUNITATS PER ALS JOVES CONTRA L’EXCLUSIÓ

  OPORTUNITATS PER ALS JOVES CONTRA L’EXCLUSIÓ

  Millorem les oportunitats laborals dels joves i adults en situació de vulnerabilitat, formant i orientant les persones perquè tinguin una oportunitat de feina digna i la puguin aprofitar. Des del projecte INCORPORA, de l’Obra Social La Caixa, treballem amb una xarxa de 12 associacions i 244 empreses col·laboradores que s’impliquen per generar més i millors oportunitats de treball per a joves.

  Promovem l'educació en drets humans i cuitadania dels joves en situació de risc de Tanger i Casablanca, a través d'un model de intervenció educatiu innovador basat en el cinema social, que es tradueix en el Festival de Cinema Social TANJAZOOM.

   “Treballem amb les associacions locals per l'empoderament i l'autonomia dels joves en risc.”

  REFORÇ DE LA COHESIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA

  REFORÇ DE LA COHESIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA

  REFORÇ DE LA COHESIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA

  Treballem a Tànger per a promoure l'accés als drets dels veïns i veïnes dels barris més desafavorits. Enfoquem la nostra actuació al dret a l'educació sense discriminació i en igualtat de condicions; al dret a la salut, a la informació sanitària i a l'atenció dels i les joves amb relació a les drogues i a la sexualitat; i, al dret de les dones a una feina digne i en condicions legals.

  Ho fem gràcies al treball conjunt amb tres associacions comunitàries locals, a través del projecte KALIMAT, que promou el reforç de la cohesió social i la capacitat d'incidència colectiva de la societat civil de Tànger. I amb el recolçament d'altres 12 organitzacions en l'estratègia d'incidència i comunicació del projecte.

  “800 persones dels barris desfavorits de Tànger podran fer valer els seus drets a l'educació, la informació sanitària de prevenció i a un treball digne, gràcies al treball conjunt amb tres organitzacions locals.”