Enviat per casaldelsinfan… el dv., 29/09/2017 - 08:55

  REFORÇ EDUCATIU DELS INFANTS I APODERAMENT DE LES DONES

  REFORÇ EDUCATIU DELS INFANTS I APODERAMENT DE LES DONES

  REFORÇ EDUCATIU DELS INFANTS I APODERAMENT DE LES DONES

  Facilitem l’accés a l’educació preescolar de qualitat als infants dels barris més vulnerables de Tànger i Casablanca, per garantir la igualtat d’oportunitats educatives. El projecte EDUCARE promou la creació d’escoles bressol, gestionades per les pròpies mares, en situació d'atur, que necessiten millorar la seva situació social i econòmica. 

  “450 infants de barris desfavorits poden accedir a l'educació preescolar a través de la creació de nou escoles bressol, gestionades per dones emprenedores en situació d'atur.”

  Defensem el dret a l’educació de les dones a través del projecte PRODEMA, que millora les condicions d’escolarització de les nenes, a partir de l’apoderament i de la participació efectiva de les mares i les filles en l’entorn escolar, com a motor de canvi i transformació social.

  “treballem en 8 escoles acompanyant 720 joves (61% noies) i 45 mares en la perspectiva de gènere.”

  OPORTUNITATS PER ALS JOVES CONTRA L’EXCLUSIÓ

  OPORTUNITATS PER ALS JOVES CONTRA L’EXCLUSIÓ

  OPORTUNITATS PER ALS JOVES CONTRA L’EXCLUSIÓ

  Millorem les oportunitats laborals dels joves i adults en situació de vulnerabilitat, formant i orientant les persones perquè tinguin una oportunitat de feina digna i la puguin aprofitar. Des del projecte INCORPORA, de l’Obra Social La Caixa, treballem amb una xarxa de 17 associacions i 216 empreses col·laboradores que s’impliquen per generar més i millors oportunitats de treball per a joves.

  A través del Programa DAPP, contribuïm a la millora de les perspectives de més de 1400 joves, noies i nois, reforçant la participació i la integració social, així com també les perspectives de feina. Promovem l'educació en drets humans i ciutadania dels joves en situació de risc de Tanger i Casablanca, a través d'un model de intervenció educatiu innovador basat en el cinema social, que es tradueix en el Festival de Cinema Social TANJAZOOM.

   “Treballem amb les associacions locals per l'empoderament i l'autonomia de fins a 650 joves en risc.”

   

  RASSIF inicia l’any 2019 el treball per millorar les condicions de vida dels infants altament vulnerables dels carrers de Tànger, promovent la protecció dels infants candidats a l’emigració precoç presents a la ciutat. A partir de l’elaboració d’un diagnòstic sobre el context dels menors marroquins durant el seu procés migratori, hem millorat el coneixement de les seves necessitats i les estratègies d’inclusió a dur a terme tant al Marroc com a Catalunya per començar a intervenir-hi.

   “Hem començat a acompanyar 65 nois que somien en migrar a Europa però que malviuen als carrers de Tànger”

   

  REFORÇ DE LA COHESIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA

  REFORÇ DE LA COHESIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA

  REFORÇ DE LA COHESIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA

  Treballem a Tànger per a promoure l'accés als drets dels veïns i veïnes dels barris més desafavorits. Enfoquem la nostra actuació al dret a l'educació sense discriminació i en igualtat de condicions; al dret a la salut, a la informació sanitària i a l'atenció dels i les joves amb relació a les drogues i a la sexualitat; i, al dret de les dones a una feina digne i en condicions legals.

  Ho fem gràcies al treball conjunt amb tres associacions comunitàries locals, a través del projecte KALIMAT, que promou el reforç de la cohesió social i la capacitat d'incidència colectiva de la societat civil de Tànger. I amb el suport d'altres organitzacions en l'estratègia d'incidència i comunicació del projecte.

  “3.000 persones dels barris desfavorits de Tànger podran fer valer els seus drets a l'educació, la informació sanitària de prevenció i a un treball digne, gràcies al treball conjunt amb les organitzacions locals.”