REF.:2404ELMIM

Educador/a per la línia 0-6 de la Xarxa + Infància del barri Besòs i el Maresme (Barcelona)

Formació

Titulació Universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, o altres estudis afins.
Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.

Experiència

Experiència en l’elaboració, aplicació i avaluació de plans de treball amb famílies i infants en situació
de vulnerabilitat i/o risc social
Coneixement del treball amb la xarxa d’agents socials i experiència en treball comunitari
Alta autonomia de treball i organització amb la supervisió de la responsable de projecte
Mínim 1 any d’experiència.
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Experiència en la intervenció en petita infància (etapa 0-6 anys)
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en desavantatge
social.
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats amb famílies i en especial dones en
desavantatge socials.
Coneixements en orientació i suport a la criança.
Experiència en la intervenció socioeducativa mitjançant una metodologia grupal.
Es valorarà competències i expertesa en l’ús de tecnologies digitals per a l’èxit educatiu, la cura del
benestar digital i la creació maker.

Competències

Capacitat de programar, executar i avaluar activitats socioeducatives amb infants en desavantatge
social.
Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal amb infància en risc.
Dinamisme, flexibilitat i empatia.
Capacitat de coordinar equips de voluntariat i estudiants en pràctiques.
Capacitat relacional i de comunicació.
Autonomia i capacitat resolutiva.

Feina

Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives.
Intervenció socioeducativa en grup i individualment tant d’infants com de famílies /dones.
Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de
treball (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials
corresponents)
Coordinació i dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques que intervé amb el
grup.
Coordinació amb els diferents agents del territori per al seguiment continuat de les necessitats i
l’evolució de la família.
Valoració, tramitació i seguiment de les ajudes vinculades amb l’itinerari d’acompanyament a famílies
i menors.

Horari

30h

Sou brut

1.542,36€

Incorporació

01/05/2024

Altres

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Presentació de
candidatures fins

26/04/2024

Oferta en PDF

Eixos

Petita infància i famílies

Seus

El Casal dels Infants del Besòs i La Mina
Educador/a per la línia 0-6 de la Xarxa + Infància del barri Besòs i el Maresme (Barcelona)