REF.:2404EMIM

Educador/a responsable de + Infància del barri Besòs i el Maresme (Barcelona)

Formació

Titulació Universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, o altres estudis afins.
Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.

Experiència

Mínim 3 anys d’experiència.
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
Domini en competències digitals i experiència en aplicacions informàtiques de gestió de dades.
Molt valorable coneixement del Programa de CaixaProinfància.
Experiència laboral en atenció a infants i famílies en situació de risc, elaboració, seguiment i coordinació de plans de treball.
Experiència en el treball amb serveis socials i altres agents implicats en l’atenció integral a infants i famílies vulnerables.
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en desavantatge social.
Es valorarà competències i expertesa en l’ús de tecnologies digitals per a l’èxit educatiu, la cura del benestar digital i la creació maker.

Competències

Actitud oberta i empàtica
Capacitat per establir relacions professionals i de confiança amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
Capacitat per prevenir i atendre situacions de crisi.
Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos.
Capacitat de treballar en equip.
Dinamisme i autonomia.
Alta capacitat de negociació i resolució de conflictes.
Alta capacitat organitzativa i de planificació.
Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
Dinamisme i autonomia.

Feina

Responsable de servei.
Elaboració i seguiment dels plans de treball a partir de l’anàlisi de necessitats, diagnòstic de vulnerabilitat i acords amb les famílies.
Derivació de les famílies a les entitats prestadores dels serveis que requereixin, compartint el pla de treball, fent seguiment de la seva execució i avaluant-ne els resultats.
Valoració, tramitació i seguiment de. ajudes vinculades amb l’itinerari d’acompanyament a famílies i menors.Gestió administrativa de la documentació de la família (plans de treball, ajudes econòmiques i dades de la família) i serveis gestionats.
Participació en espais de xarxa i taules de treball territorials.
Treball conjunt amb el Coordinador de la Xarxa local, amb les entitats associades i l’equip del Casal
Intervenció socioeducativa en grup i individualment amb infants d’entre 6 – 8 anys.
Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.

Horari

40h

Sou brut

2.120,40 €

Incorporació

01/05/2024

Contractació

Indefinit

Altres

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Presentació de
candidatures fins

26/04/2024

Oferta en PDF

Eixos

Infancia y adolescencia

Seus

El Casal dels Infants del Besòs i La Mina
Educador/a responsable de + Infància del barri Besòs i el Maresme (Barcelona)