Com enfortim l’educació d’infants en risc?

8/09/2023

Comencem un nou curs, i un dels principals reptes torna a ser evitar que les desigualtats socials marquin l’aprenentatge dels infants i adolescents, i de retruc, el seu benestar en el futur. A Catalunya, l’alumnat de famílies amb pocs ingressos, un nivell educatiu baix o d’origen migrat té més risc de patir baixos resultats educatius. També ho té més difícil per graduar-se de l’ESO i continuar estudiant més enllà d’aquesta etapa (abandonament escolar prematur). Les desigualtats educatives no només són dins les aules: quan acaben les classes, queden moltes hores per aprendre, i no tothom té les mateixes eines i suports a l’abast per fer-ho. Per fer-hi front, al Casal dels Infants enfortim l’educació a més de 3.000 infants i adolesents en risc d’exclusió.

AJUDA’NS A FER-HO POSSIBLE

 

Les desigualtats a les aules

Les desigualtats als centres educatius comencen des de ben d’hora. Tot i que l’etapa dels 0 als 3 anys és decisiva en el desenvolupament dels infants, les escoles bressol no són un servei universal ni gratuït (a excepció del curs I2, en què l’escolarització no té cost). Això provoca que els nens i nenes en situació social desfavorida i amb famílies de nacionalitat estrangera siguin els que hi tenen menys accés.

A l’educació obligatòria (primària i secundària), com hem vist, la situació social de les famílies i el seu origen també determina l’èxit educatiu dels seus fills i filles. Hi tenen molt a veure els efectes de la segregació escolar (el fet que l’alumnat socialment vulnerable es concentri en determinades escoles i instituts). Un altre dels deures pendents és corregir una inversió pública insuficient en educació (del 4,2% del PIB, per sota del 6% que estableix la Llei d’Educació de Catalunya).

Les desigualtats fora de les aules

Cada tarda, molts nois i noies no tenen accés a activitats que enriqueixin els seus aprenentatges. Quan volen fer les tasques de l’escola o l’institut a casa, n’hi ha que no disposen d’un espai adequat –a Barcelona, el 14% dels infants viu en habitatges sobreocupats, amb habitacions insuficients per a les persones que hi viuen–. 

Sovint la seva família no té temps o recursos per donar-los suport educatiu. Les jornades laborals llargues, en molts casos en condicions precàries, i les càrregues familiars són per a moltes un impediment. Més enllà del temps, molts pares i mares es veuen sense les competències necessàries per fer costat als seus infants en els estudis. La causa és el seu nivell educatiu, majoritàriament baix, i en molts casos el fet de no dominar el català i el castellà. 

Són llars on els infants difícilment hi troben llibres, i n’hi ha que no disposen de connexió a internet o accés a dispositius digitals. A l’hora d’aprendre, tan important com aquestes mancances és el malestar emocional que els genera viure una situació socioeconòmica difícil.

Com enfortim la seva educació des del Casal dels Infants?

Al Casal dels Infants una de les nostres prioritats per aconseguir que els infants superin el risc d’exclusió social és garantir-los espais de reforç i orientació en el seu itinerari educatiu. Amb el suport constant de l’equip educatiu i de persones voluntàries busquem, en definitiva, que cap d’ells i elles es quedi enrere.

Comencem quan són ben petits i petites, al nostre servei maternoinfantil Vincles. Entre els 0 i els 3 anys hi adquireixen els hàbits i competències necessaris en aquesta etapa clau del seu desenvolupament.

Dels 3 als 16 anys, els garantim un acompanyament individualitzat i de reforç educatiu, a través del Centre Obert, els Casals Familiars i els Espais i Serveis Socioeducatius. Som un referent amb qui consoliden i amplien el que han après a l’escola. Hi involucrem les famílies, i posem esforços en orientant-los perquè facin la transició entre etapes educatives amb garanties d’èxit.

Dels 16 als 21 anys, el nostre esforç perquè continuïn formant-se dóna continuïtat al reforç educatiu que els garantim en la infància i l’adolescència. En aquesta etapa també és clau el nostre Programa de Beques. Busquem que no se’ls tanqui cap porta per formar-se, amb el finançament de la Fundació Nous Cims, la Fundació Kasperle i la Fundació Sandra Salgado Montells.

En totes aquestes etapes, el suport educatiu és part de l’acompanyament integral que garantim als infants i les seves famílies perquè superin el risc d’exclusió social. Busquem solucions per cobrir necessitats bàsiques i fer front a altres vulneracions de drets que pateixen, treballant en xarxa amb els serveis socials, els centres educatius i altres recursos de cada barri.

Algunes dades rellevants:

  • En els resultats de l’informe PISA, l’alumnat de classe baixa treu de mitjana 50 punts menys que el de classe mitja i 80 punts menys que el de classe alta en les diferents competències. Font: “L’estat de l’Educació a Catalunya” (2020) de la Fundació Bofill.
  • El 16,9% de joves entre 18 i 24 anys no estudien i s’han graduat, com a màxim, de l’ESO.  L’abandonament escolar prematur entre persones de nacionalitat de països que no pertanyen a la Unió Europea (38%) triplica el de les de nacionalitat espanyola (13%). Font: Idescat, a partir de l’Enquesta de població activa de l’INE (2022).
  • L’abandonament prematur també afecta un de cada cinc joves amb ingressos baixos, i només a l’1% dels qui tenen ingressos alts. Font: “L’abandonament escolar prematur a Catalunya. Radiografia de la situació actual” (Fundacó Bofill, 2022).
  • Gairebé 1 de cada 5 persones que només ha assolit l’ESO es troba en risc de pobresa, mentre que només s’hi troben un 10% de les que tenen estudis superiors. Font: Idescat, Enquesta de Condicions de Vida.

Ajuda’ns a seguir fent costat a més de 3.000 infants i adolescents en risc perquè enforteixin la seva educació.

 

Fes un donatiu

Fes voluntariat

 

NotíciaCom enfortim l’educació d’infants en risc?