En què consisteix la inserció sociolaboral?

31/10/2023

La inserció sociolaboral és un concepte crucial en l’àmbit de l’ocupabilitat i el benestar social. La definició de la inserció sociolaboral és el conjunt d’accions dirigides a acompanyar i integrar persones en el mercat laboral de manera sostenible. És a dir, en condicions que els permetin un ple desenvolupament de les seves capacitats i un perfil professional competitiu, contribuint al seu benestar i al de la societat en conjunt. En aquest article, expliquem en detall què és la inserció sociolaboral, com es diferencia de la inserció laboral, quins són els seus beneficis i objectius, i algunes activitats clau per fonamentar-la. 

 

Què és la inserció sociolaboral i en què es diferencia de la laboral? 

La inserció sociolaboral és un concepte ampli que va més enllà de l’objectiu de trobar una feina. També implica l’entrada d’una persona en el mercat laboral en bones condicions i de forma sostenible. Això significa que la feina que ha aconseguit es manté al llarg del temps i permet a la persona empleada desenvolupar-se en l’àmbit professional i personal. 

Contràriament, la inserció laboral se centra exclusivament en l’obtenció d’una feina. La inserció laboral se centra exclusivament en l’obtenció d’una feina. La inserció laboral s’assoleix quan una persona aconsegueix un treball remunerat, ja sigui a través d’una cerca de feina independent o a través d’un programa de feina temporal. En canvi, la inserció sociolaboral aborda un enfocament més holístic, tenint en compte la qualitat de la feina, l’estabilitat, el creixement professional, la satisfacció i l’impacte en la vida de la persona. 

 

Inserció sociolaboral: beneficis i objectius

La inserció sociolaboral comporta una sèrie de beneficis tant per les persones com per la societat en conjunt. Alguns d’aquests beneficis són: 

 

Millora del benestar individual

Quan una persona obté una inserció sociolaboral exitosa, experimenta més benestar emocional, social i econòmic. Això es tradueix en una millor qualitat de vida i una major satisfacció personal. 

 

Reducció de l’exclusió social i estabilitat econòmica

La inserció sociolaboral contribueix a reduir l’exclusió social. Persones en risc d’exclusió social participen activament en la societat i passen a tenir una font estable d’ingressos, el que pot reduir la pressió econòmica i satisfer les seves necessitats bàsiques. 

 

Desenvolupament professional i personal

La inserció sociolaboral implica la possibilitat de creixement i desenvolupament en l’àmbit laboral, el que a la vegada permet a aquelles persones que han aconseguit una inserció potenciar les seves competències i complir les seves metes personals i professionals. 

 

Contribució a la comunitat

Les persones inserides sociolaboralment també contribueixen a la comunitat en pagar impostos, participar en activitats socials i donar suport a l’economia local. 

 

Els objectius de les activitats d’inserció sociolaboral inclouen:

 

Facilitar l’accés a l’ocupació

Garantir que les persones tinguin l’oportunitat d’accedir a llocs de treball que s’ajustin a les seves habilitats i capacitats.

 

Promoure la formació i el desenvolupament professional

Proporcionar itineraris d’inserció sociolaboral que permetin a les persones formar-se, millorar les seves habilitats i avançar les seves carreres.

 

Garantir la igualtat d’oportunitats

Contribuir a eliminar barreres i discriminacions estructurals de l’àmbit laboral perquè tots tinguin igualtat d’oportunitats. 

 

Fomentar l’estabilitat laboral

Treballar en la creació de feines estables i segurs que brindin a les persones la seguretat econòmica que necessiten.

 

Aquestes són algunes de les activitats claus per fomentar la inserció sociolaboral 

Per promoure la inserció sociolaboral, és fonamental dur a terme una sèrie d’activitats que abordin tant la necessitat de les persones com les demandes del mercat laboral. En el Casal dels Infants, promovem itineraris d’inserció sociolaboral a joves i persones en risc d’exclusió social, a través dels nostres serveis socioeducatius del programa de Formació i Inserció Laboral (FIL). 

 

Aquí et presentem algunes de les activitats clau que desenvolupem en els nostres serveis socioeducatius: 

Orientació i assesorament laboral

Proporcionem serveis d’orientació i assessorament, que ajuden els nostres participants a desenvolupar les seves habilitats i interessos, així com a desenvolupar estratègies efectives de cerca de feina. 

 

Formació i capacitació

Oferim programes de formació en oficis i professions vàries, com el curs d’Assistent Personal del servei Superant Barreres, classes de competències bàsiques, com l’estudi del català, castellà i anglès, i transversals, com la puntualitat, la responsabilitat i el treball en equip. 

 

Inclusió de grups vulnerables

Al Casal dels Infants contractem durant un any persones de col·lectius vulnerables, com joves extutelats i dones i persones trans* en situació de vulnerabilitat. Gràcies a la convocatòria del Programa de Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), els facilitem itineraris d’inserció sociolaboral, acompanyant-los durant el procés. 

 

Seguiment i avaluació

Fem seguiment de cada itinerari d’inserció sociolaboral, acompanyant les persones de manera integral i avaluant el seu progrés. 

 

NotíciaEn què consisteix la inserció sociolaboral?