El Raval

Incorpora

Incorpora es un programa d'intermediació laboral de l' Obra Social la Caixa orientat tant a empreses com a persones en situació de vulnerabilitat social en edat laboral.

Incorpora Jove

El projecte pilot de l’Obra Social la Caixa, Incorpora jove, pretén atendre a més de 30 joves durant l’any 2019.
Mitjançant el projecte Incorpora Jove, treballem conjuntament amb els/les joves ex-tutelats/es per tal que aconsegueixin la incorporació al mercat laboral, doncs emancipació econòmica però no a “qualsevol preu”;

OFERTA DE TREBALL

REF.:

Tècnic/a de comunicació i màrqueting per a l’àmbit de Comunicació i col•laboracions ciutadanes

Tècnic/a de comunicació i màrqueting per a l’àmbit de Comunicació i col•laboracions ciutadanes

Oferta de treball subjecte a la concessió i a les condicions de la subvenció de Joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya-TSF/1844/2019

OFERTA DE TREBALL

REF.:

Tècnic/a de suport al Departament de Col•laboracions Institucionals i Finances (Barcelona)

Tècnic/a de suport al Departament de Col•laboracions Institucionals i Finances (Barcelona)

Oferta de treball subjecte a la concessió i a les condicions de la subvenció de Joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya-TSF/1844/2019